ჩვენ ადვოკატირებას ვუწევთ

ჩვენ საზოგადოებას ვაცნობთ, თუ რა როლს თამაშობს ღია მთავრობა და ღია მონაცემები გამჭვირვალე და  ჩართულ საზოგადოებაში.

ღია მთავრობა პროაქტიულად გამჭვირვალედ მოქმედებს. ამასთან, ღია მთავრობა ცდილობს, მიმდინარე პროცესებში და აქტივობებში ჩართოს მოქალაქეები.

ჩვენ მხარს ვუჭერთ Sunlight Foundation-ის ღია მონაცემების გაიდლაინებს და ადვოკატირებას ვუწევთ მათ ჩართვას საქართველოს მთავრობის საქმიანობაში.

ჩვენ გვაქვს საქართველოს ღია მთავრობის ხედვა! ჩვენ ვმუშაობთ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და მთავრობის წარმომადგენლებთან ჩვენი ხედვის გასაზიარებლად.

ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული:

  • საქართველოს ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონის გაუმჯობესებაში
  • საქართველოს მთავრობის მიერ ღია მონაცემთა პრინციპების მის საქმიანობაში ინტეგრირების პრაქტიკის გაუმჯობესებაში
  • თანამედროვე სტანდარტებზე დაყრდნობით და ტექნოლოგიების გამოყენებით საქართველოს მოქალაქეებისა და მთავრობის კომუნიკაციის გაუმჯობესებაში
  • გამჭვირვალე და პროაქტიულად ღია მთავრობის სარგებლის შესახებ საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებაში
  • სამოქალაქო ორგანიზაციებთან და მედია საშუალებებთან თანამშრომლობაში, რათა ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონი და ღია მონაცემები გამოიყენონ საზოგადოების უკეთ ინფორმირებისათვის