რუკების შექმნის პროექტის ერთი წელი საქართველოში

26 იანვარი 2011

ავტორი: jeff.hack

რუკების შექმნის პროექტის ერთი წელი საქართველოში

Social: 

At last, we’ve finally packaged up our Georgia map data! I’m particularly excited, as this represents the culmination of over a year of work by hundreds of people, and the result is one of the best, and certainly the most up to date map that exists of Georgia. It’s truly amazing how so many people have come together to work on this project, mapping their own towns and regions with the local knowledge that no one else could possibly have.

This video shows over a year of work, as our mappers gradually expanded the map to cover an immense amount of space.

პროექტი/პროექტები: 
კატეგორიები: