თარგმანი: ინფორმაციის ვიზუალიზაცია ადვოკატირებისთვის (თავი I)