ჩარტების, გრაფიკების და მონაცემების ბლოგში ჩასმა

Social: 

ჯამპსტარტ ჯორჯიამ ISET Policy Instute-ის წარმომადგენლებს ჩაუტარა ტრენინგი ჩარტების, გრაფიკების და მონაცემების ბლოგში ჩასმის თემაზე. 

14/06/2013 (მთელი დღე) to 15/06/2013 (მთელი დღე)