მონაცემთა ვიზუალიზაცია საქართველოში: ჯამპსტარტ ჯორჯიას გამოცდილება

Social: 

ჯამპსტარტ ჯორჯია  კავკასიის რეგიონულ 4M კონფერენციაში ჩაერთო საქართველოში მონაცემთა ვიზუალიზაციის განსახილველად. ჯამპსტარტს მიეცა საშუალება სხვებისთვის გაეზიარებინა პროექტ „ახალი ამბების ვიზუალიზაცია საქართველოში“ ერთი წლის თავზე მიღებული გამოცდილება. ასევე განვიხილეთ რა მუშაობს და რა არ მუშაობს საქართველოში და რა უნდა გაკეთდეს მონაცემთა გამოყენების და ვიზუალიზაციის პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად. 

 

15/11/2013 (მთელი დღე)