ვიზუალიზაციები

ჯამპსტარტ ჯორჯია ქმნის ვიზუალიზაციებს, რომელიც ეხმაურება ისეთ საკითხებს როგორიცაა პოლიტიკა, განათლება, სოციალური საკითხები, ჯანმრთელობა და გარემო.

გვერდები