ვებ-საიტები

ჯამპსტარტ ჯორჯია ქმნის ვებ-საიტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ადვოკატირებას, გაწვდით ინფორმაციას და ზრდის საზოგადოების ჩართულობას.

გვერდები