პროგრამები

ჩვენ ადვოკატირებას ვუწევთ

ჩვენ საზოგადოებას ვაცნობთ, თუ რა როლს თამაშობს ღია მთავრობა და ღია მონაცემები გამჭვირვალე და ჩართულ საზოგადოებაში.

ღია მთავრობა პროაქტიულად გამჭვირვალედ მოქმედებს. ამასთან, ღია მთავრობა ცდილობს, მიმდინარე პროცესებში და აქტივობებში ჩართოს მოქალაქეები.

ჩვენ ვასწავლით

ჩვენ ვთანამშრომლობთ ორგანიზაცი ებთან იმისთვის, რომ ვიზუალურად გამოსახული მონაცემების საშუალ ებით გავაძლიეროთ მათი ადვოკატირების კამპანიები.

ჩვენ ვატარებთ ტრენინგებსა და სემინარებს სხვადასხვა ორგანიზაციებსთან, რათა მათ შეძლონ მონაცემების უკეთ გამოყენება. ჩვენს საქმიანობაში სამი მთავარი კომპონენტია: მონაცემთა შეგროვება, მონაცემთა ანალიზი, მონაცემთა საზოგადოებისთვის სწორად მიწოდება. ორგანიზაციებს ვთავაზობთ მოქნილ ნიმუშს, რომელსაც ისინი თავიანთი პროექტებისთვის გამოიყენებენ.

ჩვენ ვქმნით

ჩვენ ვქმნით ხელსაწყოებს, ვიზუალიზაციებს და მონაცემებს, რომელიც გვიამბობს ამბებს, გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე და უბიძგებს მათ მოქმედებისა და ჩართულობისკენ.

საზოგადოების ჩართულობა არ გულისხმობს მხოლოდ კარგი ვებ-გვერდებისა და გრაფიკული გამოსახულებების აგებას. ჩვენ ვქმნით ხელსაწყოებს, რომლებიც მონაცემებს გარდაქმნის მედია საშუალებად, რომელიც ეფექტურად აწვდის საზოგადოებას ჩვენს გზავნილებს და ემსახურება რეალური პრობლემების გადაჭრას. იქნება ეს ინფოგრაფიკები, ინტერაქტიული ვებ-აპლიკაციები, ვიდეო თუ მულტიმედიური ამბების თხრობა, ხელსაწყომ ორგანიზაციებს გზავნილების საზოგადოებისთვის სწორად მიწოდების საშუალება უნდა მისცეს.