ჩვენ ვქმნით

ჩვენ ვქმნით ხელსაწყოებს, ვიზუალიზაციებს და მონაცემებს, რომელიც გვიამბობს ამბებს, გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე და უბიძგებს მათ მოქმედებისა და ჩართულობისკენ. 

საზოგადოების ჩართულობა არ გულისხმობს მხოლოდ კარგი ვებ-გვერდებისა და გრაფიკული გამოსახულებების აგებას.  ჩვენ ვქმნით ხელსაწყოებს, რომლებიც მონაცემებს გარდაქმნის მედია საშუალებად, რომელიც ეფექტურად აწვდის საზოგადოებას ჩვენს გზავნილებს და ემსახურება რეალური პრობლემების გადაჭრას. იქნება ეს ინფოგრაფიკები, ინტერაქტიული ვებ-აპლიკაციები, ვიდეო თუ მულტიმედიური ამბების თხრობა, ხელსაწყომ ორგანიზაციებს გზავნილების საზოგადოებისთვის სწორად მიწოდების საშუალება უნდა მისცეს.

ჩვენი დასრულებული პროექტები მოიცავს: