არჩევნების მონაცემთა პროექტი

მიმოხილვა

პროგრამა: 
თარიღები: 
01/05/2011 to 27/08/2012
Partner: 
ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)
Social: 

2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, NDI-მ ითანამშრომლა ჯამპსტარტთან, რათა შეექმნათ აპლიკაცია, რომლითაც საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომს გახდიდნენ და ვიზუალურად აჩვენებდნენ ოფიციალური საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მისერ მიწოდებულ არჩევნების და ამომრჩეველთა სიების მონაცემებს.

თითოეულ არჩევნებს და ამომრჩეველთა სიას აქვს მონაცემთა ინდიკატორების სია, რომელიც წარმოდგენილია თემატური რუკის საშუალებით და მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გამოიკვლიოს თითოეული ინდიკატორის მონაცემები ქვეყნის, რეგიონის, ოლქის და საარჩევნო უბნის დონეზე. თითოეული ინდიკატორის და ხედის ექსპორტი შესაძლებელია SVG და XLS ფაილების სახით.

აქამდე არასდროს ყოფილა ასეთი ხელმისაწვდომი საქართველოს არჩევნებთან დაკავშირებული ამდენი ინფორმაცია. ჯამპსტარტი მოხარულია, რომ ამის რეალობაში განხორციელებაში შეიტანა წვლილი. 

27 აგვისტო 2012

საარჩევნო მონაცემები მიმდინარე რეჟიმში ხდება ხელმისაწვდომი!

For the first time in Georgia, any organization, be it non-governmental, journalistic, public, or commercial can access election result information as well as voter list information online and in an easy way.