ღია ონკანები

მიმოხილვა

თარიღები: 
01/10/2010 to 30/11/2011
Donor: 
ფონდი ღია საზოგადოება
ჯამპსტარტ ინტერნეშენალი
თანხა: 
25 000 დოლარი
Social: 

ღია ონკანები ზრდის საზოგადოების ძალისხმევას, რომ გაუმჯობესდეს წყლის ხარისხი და ხელმისაწვდომობა საქართველოში რელევანტური, გასაგები და გამოსადეგი მონაცემების საჯარო დომეინზე განთავსებით. ამასთან, დაინტერესებულ მხარეებს აძლევს სივრცეს, რომ განიხილონ შესაბამისი საკითხები, გააზიარონ რელევანტური მოსაზრებები და ინფორმაციები. ეს პროექტი აიგო ჯამპსტარტ ჯორჯიას რუკების შექმნის პროექტში ადგილობრივად შეგროვებულ რუკების მონაცემებზე.