მოხალისეების დახმარებით არჩევნების მონაცემთა შეყვანა

მიმოხილვა

თარიღები: 
21/10/2013 to 28/10/2013
Partner: 
ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)
Social: