საქართველოს ქუჩების რუკის საჯარო მონაცემების შექმნა

მიმოხილვა

თარიღები: 
01/01/2010 to 31/01/2011
Donor: 
ჯამპსტარტ ინტერნეშენალი
Social: 

2009 წლის ქუჩების რუკის შექმნის წარმატებული საპილოტე პროექტის შემდეგ, ჯამპსტარტ ჯორჯიამ დაიწყო გარუკიანება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. რეგიონებში გავხსენით ოფისებ. ორგანიზატორები ატრენინგებდნენ და კოორდინირებას უწევდნენ ჯგუფებს, რომ სოფლებში შეეგროვებინათ მონაცემები.უფრო და უფრო მეტი მონაცემების შემოსვლასთან ერთად იზრდებოდა რუკის ზომა და დეტალები. ჯამპსტარტმა რუკის მონაცემები გადასცა MapQuest-ს, OpenStreetMap-ს, Nokia-ს და Google-ს. პროექტის დასასრულს, ეს პარტნიორები და ადგილობრივი ბიზნესები იყენებდნენ ჩვენს მონაცემებს, რაც შესაძლებელს იხდიდა ისეთი ამოცანების განხორციელებას, რაც შეუძლებელი იქნებოდა ამ მონაცემების გარეშე. 

იხილეთ ჯეფ ჰააკის შესანიშნავი ანიმაცია ჩვენი რუკების მონაცემების ზრდის შესახებ: