შეძლებ ბინის ყიდვას?

მიმოხილვა

პროგრამა: 
თარიღები: 
14/07/2015
Donor: 
ფონდი ღია საზოგადოება
ჯამპსტარტ ინტერნეშენალი
Social: 

 

 

საქართველოში ქალაქად მცხოვრები ოჯახების საშუალო ყოველთვიური შემოსავალი, 2014 წლის მონაცემებით, 1091.8 ლარია. შემოსავლის 25%-ის დაზოგვით, მათ თბილისში 45 მ² ბინის შესაძენად 30 წელიწადი დასჭირდებათ. გაიგეთ, რამდენი ხანი დაგჭირდებათ ბინის შესაძენად თქვენი დანაზოგით ან რამდენ ხანში დაფარავთ ბანკის ვალს, თუკი ბინის სესხით შეძენას გადაწყვეტთ.

 

როგორ შეიქმნა ვიზუალიზაცია?

makler.ge-ის მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელიც 2014 წლის აპრილიდან 2015 წლის ივნისამდე პერიოდში იქნა შეგროვებული, ჩვენ დავიანგარიშეთ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და თბილისის უბნებში გასაყიდი ბინის 1 მ²-ის საშუალო ფასი. ოზურგეთის შემთხვევაში, მოვიძიეთ დამატებითი განცხადებებიც სხვა წყაროებიდან, რადგან ამ პერიოდში makler.ge-ზე გამოქვეყნებული განცხადებების რაოდენობა ძალიან მწირი იყო. ვინაიდან  ბინების ფასი, ძირითადდ, აშშ დოლარშია მითითებული, ღირებულება გადაგვყავს ლარში დღევანდელი დღის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით, რომელსაც ვიღებთ ლარის კალკულატორის API-ის საშუალებით.   
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ გამოთვლებში არაა გათვალისწინებული შესაძლო ინფლაცია და ბინის ფასების ცვლილება, ასევე, სესხის დაზღვევა და  საბანკო მომსახურების გადასახადი.  

ბანკის სესხის ხანგრძლივობის დასათვლელად, გამოვიყენეთ შემდეგი ფორმულა:  

       Log(M) - Log(M - PR/12)

N = ---------------------------------

                 Log(1 + R/12)

სადაც

  • N = სესხის ხანგრძლივობა თვეებში
  • M = ყოველთვიური გადასახადი
  • P = სესხის ოდენობა
  • R = სესხის საპროცენტო განაკვეთი, 9%

 

თუ გსურთ, მეტი გაიგოთ ამ და ჯამპსტარტის სხვა ხელსაწყოების შესახებ, დაგვიკავშირდით!