თბილისითი

მიმოხილვა

თარიღები: 
01/02/2011 to 12/06/2012
Donor: 
ფონდი ღია საზოგადოება
ჯამპსტარტ ინტერნეშენალი
თანხა: 
70 060 დოლარი
Social: 

თბილისითის მეშვეობით, ჯამპსტარტ ჯორჯია გეგმავს თბილისში მნიშვნელოვანი საკითხების(საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, კომუნალურების, მუნიციპალური ბიუჯეტის და სხვა) ხელსაწყოს შექმნას. ღია მონაცემების მოძრაობით შთაგონებულები, თბილისითის მეშვეობით მონაცემებს თბილისში მცხოვრებთათვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვან მონაცემებად გარდავქმნით. 

23 ოქტომბერი 2011

ინფორმაცია ჩვენს სასიკეთოდ მუშაობს

If you look at Google Maps today, you will find significantly more information than you would have found a year ago. Villages are popping up where there were none. Soon you will start to see streets, points of interest and more. This is largely a concerted effort by us, your local JumpStart Georgia (formerly Open Maps Caucasus) and the National Public Registry of Georgia.


21 ივლისი 2011

ავტობუსის გაჩერებების ცოდნის ფასი

We want to give a big thanks today to the Tbilisi Transport Company (TTC) for sharing geo data with us and supporting our project TbiliCity. They have made large contribution of current bus routing and bus stop data, saving us, and potentially other organizations, the pain of reinventing this wheel - a wheel originally paid for with public tax payer money. This is what we are having to do with marshrutkas. Hey, if not us, who would do this?