მომსახურება

"ჯამპსტარტ ჯორჯია"-ს გააჩნია დიდი გამოცდილება მონაცემთა ვიზუალურად გამოსახვაში. მონაცემთა შეგროვებით, ანალიზითა და დიზაინით "ჯამპსტარტ ჯორჯია" დაგეხმარებათ თქვენი მონაცემების უკეთ გამოსახვასა და მიზნების მიღწევაში.

გახადეთ თქვენი მონაცემები უფრო ეფექტური:

  • მონაცემებისა და ინფორმაციის უკეთ მართვით;
  • მონაცემთა ანალიზით;
  • მონაცემთა ვიზუალურად გამოსახვით;
  • მონაცემთა რუკაზე დატანით;
  • ინტერაქტიული ვებ აპლიკაციის შექმნით;
  • მონაცემთა გზავნილის შენარჩუნებით;
  • ჩვენთან კონსულტაციების გავლით რათა შეიტყოთ თანამედროვე და “open-source” ტექნოლოგიების შესაძლებლობები;
  • თქვენთვის და თქვენი ორგანიზაციისთვის ორგანიზებული ტრენინგებით.