ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

ჯამპსტარტ ჯორჯია არის საქართველოში რეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ღია წყაროს ტექნოლოგიების გამოყენებით, საზოგადოებისათვის საინტერესო და აქტუალური მონაცემების ხელმისაწვდომობასა და საჯაროობას უზრუნველყოფს.

ჯამპსტარტ ჯორჯია ცდილობს კომპლექსური საკითხების ფართო აუდიტორიისთვის მარტივ ენაზე მიწოდებას, რათა საზოგადოებამ შეძლოს ფაქტებსა და დისკუსიებზე დაყრდნობით გადაწყვეტილებების მიღება.

იხილეთ ჩვენი წესდება

ჩვენი მისია

  1. გეოგრაფიული და სხვა მონაცემთა ბაზების განვითარების ხელშეწყობა საჭირო რესურსების უზრუნველყოფით
  2. საზოგადოების დახმარება რეგიონში მონაცემთა განვითარებაში და კვლევაში
  3.  საზოგადოების საჭირო ტექნოლოგიებით და ინფორმაციაზე წვდომით უზრუნველყოფა
  4. დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების, ბიზნესისა და კარგი მმართველობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა საქართველოს ყველა რეგიონში
  5. საქართველოში არსებული არასამთავრობო და სხვა ორგანიზაციების მიერ ღია წყაროს ტექნოლოგიების და ღია მონაცემების გამოყენების ხელშეწყობა
  6. მონაცემებზე დაყრდნობით სეფასებების და ანალიზის გაკეთების ხელშეწყობა და
  7. საქართველოში ინფორმაციული ტექნოლოგიების შესაძლებლობების განვითარებაში წვლილის შეტანა

ჩვენი ისტორია

ჯამპსტარტ ჯორჯია დაარსდა 2009 წლის 28 ოქტომბერს, როგორც „ღია რუკები კავკასია“ ჯამპსტარტ ინტერნეშენალის დაფინანსებით. იმ დროისთვის ქუჩების საჯარო მონაცემები არ არსებობდა და საქართველო Google Maps-ზე და OpenStreetMap-ზე ცარიელი იყო. ერთი წლის განმავლობში ჯამპსტარტმა წარმატებით აწარმოა მოხალისეების რესურსის გამოყენებით აწარმოა საქართველოს ქუჩების გარუკიანების კამპანია. ჯამპსტარტმა გადასცა შეგროვებული მონაცემები Google Maps-ს, OpenStreetMap-ს და Nokia-ს.

რუკების შექმნის პროექტის წარმატებით შთაგონებულები, ჯამპსტარტ ჯორჯია დღეს ადვოკატირებას უწევს ღია მონაცემებს მთავრობაში, ბიზნესში და სამოქალაქო საზოგადოებაში. ამასთან, ჯამპსტარტი მონაცემებზე დაყრდნობით ქმნის ხელსაწყოებს საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებულობის და ჩართულობის გასაზრდელად. დაბოლოს, ჯამპსტარტი თანამშრომლობს სხვა ორგანიზაციებთან, რათა გააძლიეროს საზოგადოების ჩართულობის და ინფორმირებულობის გასაზრდელად მონაცემთა გამოყენების შესაძლებლობები. 

 

ჯამპსტარტ ჯორჯია მადლობას უხდის ჯამპსტარტ ინტერნეშენალს და ფონდ ღია საზოგადოებას ფინანსური მხარდაჭერისთვის და რწმენისთვის, რომ ჩვენს საქმიანობას სასიკეთო ცვლილება შეაქვს საზოგადოებაში.

ასევე, მადლობას ვუხდით ეროვნულ-დემოკრატიულ ინსტიტუტს (NDI) საჯარო მონაცემების ხელმისაწვდომობის გაზრდის პროცესში ჩვენთან თანამშრომლობისთვის.

მადლობას ვუხდით ყველა მოხალისეს, ვინც არ ინანებს დროს და ენერგიას ჩვენ საქმიანობაში დახმარებისთვის.

დაბოლოს, მადლობას ვუხდით ყველა ჩვენს პარტნიორს გამბედაობისთვის და ინფორმაციის ანალიზის, გამოყენების და გაზიარების სხვადასხვა გზების გამოყენებისთვის.  

 

დაგვიკავშირდით